stavanger

Leie sikrer effekt på hjelpemidler

Undersøkelse blant norske sykehjem utført av Lighthouse Finance AS viser behov for kontinuerlig tilgang på hjelpemidler.

Les mer
10

Bedre oversikt gir penger i kassa

Forvaltning er livssyklusadministrasjon på en utstyrsplattform, og det gir en komplett oversikt over alt utstyr som inngår. Formålet er å oppnå korrekt kostnadsallokering og gi et korrekt beslutningsgrunnlag for videre anskaffelser og utvikling.

Les mer
cma_mote_web

Kunsten å nå riktig beslutningstaker

I et langsiktig og vellykket samspill mellom kunde og leverandør handler anskaffelser om å levere mer rasjonell drift, øke salget, eller å bli unik. Likevel velger ikke alltid kunder den løsningen som gir best totaløkonomi.

Les mer