Forvaltning

iStock_000001095558SmallBedre oversikt gir penger i kassa


Uavhengige analysebyråer som Gartner Group og PriceWaterhouseCoopers har dokumentert at riktig forvaltning bidrar til både økonomiske og kvalitative gevinster.

Forvaltning er livssyklusadministrasjon på en utstyrsplattform, og det gir en komplett oversikt over alt utstyr som inngår. Formålet er å oppnå korrekt kostnadsallokering og gi et korrekt beslutningsgrunnlag for videre anskaffelser og utvikling.


'En komplett forvaltningsløsning må dekke en lang rekke funksjonsområder:

  • Behov
  • Bestillinger
  • Administrasjon
  • Leverandøroppfølging
  • Korrekt kostnadskontroll
  • Reallokering/optimalisering av eksisterende utstyr
  • Utfasing i forhold til levetid
  • Etterrettelig avhending i henhold til miljøkrav


For optimal forvaltning trenger man et verktøy, da prosessen involverer flere enn en part. Verktøyet må omfatte de som velger teknologi og leverandører, innkjøpsorganisasjonen, brukeren, økonomifunksjonen, serviceorganisasjonen og ledelsen. Et verktøy sikrer at alle ledd og all kompetanse blir ivaretatt, og at entydig og korrekt informasjon kan deles til alle.

Resultatet er at man sikrer kvalitet og kontroll i det daglige arbeidet.