Livssyklus

iStock_000001095558SmallFinansier alt - ikke bare anskaffelsen


En typisk livssyklus består av fire faser; planlegging – anskaffelse – vedlikehold – utfasing/utskifting.
 
For at en virksomhet skal oppnå sine forretningsmål er det viktig å ivareta og agere riktig i alle fire fasene.

Typiske kostnader knyttet til alle faser følger den såkalte ”badekar-kurven”. Kurven, som er høy i starten og slutten av levetiden, indikerer andelen problemer og feil ved innfasing og mot slutten av levetiden.

Kjennskap til livssykluskostnadene og en komplett oversikt over utstyret man benytter, er en forutsetning for å kunne optimalisere en utstyrsplattform.

Feilfrekvensen på teknisk utstyr beskrives vanligvis med en ”badekarkurve”. Produksjonsfeil gir en høy, men raskt avtagende feilfrekvens på nytt utstyr/teknologi. Testing hos produsenten gjør at feilfrekvensen har sunket før kjøp. Etter hvert som utstyret blir eldre, øker frekvensen av feil og sammenbrudd”.

Lighthouse Finance AS bruker programvaren ICE i våre forvaltningsløsninger.

Ta kontakt med Lighthouse Finance AS for informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg.