Helse

iStock_000001095558SmallUtfordringer i helsesektoren


Vi trenger å gjøre undersøkelser med utstyr som er godt nok til å finne ut hva
vi lider av. Vi trenger å utføre behandling med nøyaktig utstyr som gjør jobben
riktig første gang. Vi trenger å gjøre skånsomme inngrep med kortest mulig rekonvalesenstid.


Et moderne helseforetak drives av mennesker og for mennesker. Bruk av riktig
utstyr lar menneskene gjøre jobben så smart som mulig.

Som skattebetalere tar vi det for gitt at helseforetakene har slikt utstyr, og at det virker hele tiden. Vi forventer at pasientkøene blir mindre, at ingen behandles for sent, og at man ikke sløser med penger for å holde liv i gammelt og utdatert utstyr.

I tillegg forventer vi at alt utstyret blir passet godt på i form av løpende vedlikehold og service, at man vet hva man har og hvor det befinner seg.

Selvfølgeligheter sier du kanskje? Sykehus er en av de mest teknologiintensive virksomheter som finnes. Både med tanke på utstyret og på kompetansen til dem som jobber der.

Men hvordan utstyret finansieres, anskaffes, utfases og forvaltes er i mange tilfeller motivert av tradisjoner og sedvane.

Lighthouse Finance har jobbet med sykehusene i en årrekke og kjenner godt til disse utfordringene. Hvordan vi løser dem kan du lese mer om ved å gå videre på nettsidene våre.