Hvorfor leie teknisk utstyr?

iStock_000001095558SmallHvorfor skal helseforetak leie teknisk utstyr?


Det er av strategisk viktighet at helseforetak etablerer handlingsrom for å kunne endre sin teknologi og kapasitet.

Beregninger som er gjort viser at helseforetak vil kunne oppnå følgende gevinster ved å ta i bruk operasjonell leie og forvaltning av MTU, IKT og kopi-/multifunksjonsmaskiner:

Optimalisering av teknologien i hele sykehuset, slik at denne kommer på riktig nivå. Dette vil sikre at utstyret blir verktøy som bidrar til at personalet kan jobbe på den til enhver tid smarteste og mest kostnadseffektive måte. Dette gir dokumenterte, positive resultateffekter.
    
Kostnader knyttet til nedetid kan reduseres. Dette gjelder service- og vedlikeholdskostnader, dårlig utnyttelse av personal og dårlig pasientforvaltning i og med at pasienter må komme tilbake for nye undersøkelser.
    
Lokalisering av utstyret kan bedres med tanke på å redusere pasienttransport og tilhørende kostnader.
    
Sykehuset kan etablere en inn- og utfasingsstrategi som gir mulighet for å ha en optimal utstyrspark i et langsiktig tidsperspektiv.
    
De totale service- og vedlikeholdskostnader kan reduseres.