Kundefinansiering

iStock_000001095558SmallKunsten å nå riktig beslutningstaker


I et langsiktig og vellykket samspill mellom kunde og leverandør handler anskaffelser om å levere mer rasjonell drift, øke salget, eller å bli unik. Likevel velger ikke alltid kunder den løsningen som gir best totaløkonomi, særlig i tilfeller der anskaffelseskost og rene produktegenskaper dominerer beslutningsgrunnlaget.

Operasjonell leie gjør det lettere å se en anskaffelse i et totaløkonomisk perspektiv. Finansieringskostnader kan settes opp mot rasjonaliseringsgevinster, teknikk- og produktfortrinn, og veien til riktig beslutning blir kortere også for de som forvalter økonomien.

30 års erfaring som finansieringspartner har lært Lighthouse Finance AS at å løfte en beslutning fra fagansvarlig og inn på skrivebordet til økonomisjefen eller administrerende direktør, krever kompetanse på økonomi og forståelse av sluttkundens finansielle behov.

Lighthouse Finance AS tilbyr kompetente finansielle rådgivere med erfaring fra en rekke bransjer og sektorer. Ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan våre rådgivere kan bistå din virksomhet.