Offentlig sektor

iStock_000001095558SmallOffentlig sektor


Norsk offentlig sektor tvinges til å tenke nytt. Samtidig med at tjenestene skal bli bedre, må de koste mindre å produsere.

Teknologi har blitt en vesentlig innsatsfaktor for offentlige virksomheter som ønsker å drive mer rasjonelt. Lighthouse Finance AS finansierer ny teknologi for offentlige virksomheter over hele Norge. Målet er å tilby offentlig sektor økt kapitaleffektivitet, økt tjenestetilbud og økt utnyttelse av ressursene.

Aktiv forvaltning av teknologi gir jevne og forutsigbare kostnader, og holder teknologien oppe på ønsket nivå.

Nedenfor er en liste med eksempler på anskaffelser, sektorer og virksomheter der Lighthouse Finance AShar levert operasjonell leie i norsk offentlig sektor. Noen av eksemplene er klikkbare og inneholder utdypende informasjon om hvordan operasjonell leie kan bidra.

  • IKT
  • Elev-pc
  • Energi
  • Helse
  • Sykehjem