Energisektor

iStock_000001095558SmallLokale energisentraler gir bedre miljø og økonomi


Mange offentlige bygg er varmet opp av oljefyring, en løsning som både er uheldig for miljøet og økonomien. Ved å brenne pellets i stedet for olje brenner man et miljøvennlig brennstoff, samtidig som kostnaden reduseres dramatisk.

Ved å bruke operasjonell leie kan energisentralen fullfinansieres, slik at den eneste økonomiske følgen blir reduserte driftskostnader fra den dagen anlegget er operativt. Dermed blir det svært god økonomi i å høste miljøgevinster.

Anlegget kan integreres i bygget, eller leveres som et separat bygg/container som står ved siden av. Uansett kan energisentralen leveres i samme design som resten av bygget.