IKT

iStock_000001095558SmallForbedrer oppetid og kostnadskontroll


IKT er en viktig og kostnadskrevende innsatsfaktor i offentlig sektor. En oppdatert, helhetlig og standardisert IKT-plattform er den beste forutsetningen for å levere høyest mulig tilgjengelighet til lavest mulig pris.

Operasjonell leie bidrar til å sette jevnlig utskifting og oppgradering av utstyrsparken i system. Overraskende investeringsbehov erstattes av forutsigbare leiekostnader. Når mest mulig av utstyret er på tilnærmet samme nivå, reduseres antall teknologier og programvareplattformer driftsavdelingen skal støtte.

Resultatet er mer forutsigbarhet og lavere totalkostnader. Brukerne vil oppleve mindre nedetid, og bedre support. For driftsavdelingen forenkles oppdateringer og vedlikehold, samt kravene for å imøtekomme driftsmetodikk som for eksempel ITIL.

Forvaltningssystemet for leiekontraktene inneholder informasjon om alt utstyret og hvem som har fått det utlevert. Det betyr at man har tilgjengelig et system for riktig allokering av kostnader, samt effektiv ressursutnyttelse gjennom for eksempel gjenbruk.