Sykehjem

iStock_000001095558SmallRiktig utstyr reduserer fravær


Selv om belastnings- og slitasjeskader florerer i sykepleieryrket, mangler ofte investeringsmidler til utstyr som reduserer belastninger. Selv om det er god økonomi å anskaffe det. Operasjonell leie kan løse den problemstillingen.

Det finnes mye utstyr, for eksempel løfteutstyr og moderne vendesenger, som kan avlaste tunge løft for sykepleiere. Utfordringen er å ha tilstrekkelig utstyr tilgjengelig, og at det faktisk fungerer. Det hjelper lite å ha en løfteanordning på avdelingen, hvis anordningen i praksis er utrangert.

Operasjonell leie fjerner behovet for å lete etter investeringsmidler for å anskaffe lønnsomme hjelpemidler. Nytteeffekten realiseres fra dag en, uten å røre investeringsbudsjettet.

En leiekontrakt vil dessuten sørge for at utstyr ikke brukes ut over normal levetid, men skiftes ut jevnlig. Dette sikrer ikke bare at utstyret til en hver til er funksjonelt, men også oppdatert i forhold til ny teknologi og nye pasientkrav. Et eksempel er at gjennomsnittsvekten på pasientene øker for hvert år, noe som gradvis stiller nye krav til sengene.