Om oss


Lighthouse Finance AS er en uavhengig aktør som skaper operasjonell leasing og løsninger for sine kunder, uavhengig av hvilke løsninger/produktetleverandører kundene velger. Vi har over 30 års erfaring i operasjonelle leieavtaler, finansiering og styring av moderne teknologi.

Våre leveranser er basert på:

· Finansiell rådgivning, finansiering, restverdi, tilbud og
  forretningsprosesser
· Leasing av kortsiktige investeringer
· Gjennomføring av metodikk og verktøy for innkjøp og administrasjon av eiendeler

Lighthouse Finance rettes til:

· Små og mellomstore bedrifter, samt organisasjoner.
· Kommuner og fylker
· Offentlige selskaper

Vi er lokalisert i Norge, Sverige og Danmark.