iStock_000001095558SmallVerdien skapes hos deg


Lønnsomme leieløsninger skapes gjennom å kombinere kundens forretningskunnskap og finansieringsbehov, med vår kunnskap om operasjonell leie. 

Lighthouse Finance AS har flere tiårs erfaring med bruk av operasjonell leie som finansieringsform i norske virksomheter. Operasjonell leie skaper verdi uavhengig av om vi finansierer utstyr som er kapitalkrevende eller ikke, om det har høy eller lav utskiftingstakt, om vi finansierer hele eller deler av anskaffelsen, eller andre sider av selve utstyret.

Det er selve anskaffelsen som skaper verdi, og verdiskapningen skjer ute hos våre kunder. Operasjonell leie velges som finansieringsform, fordi det er mest gunstig.

Både den teknologiske utviklingen, og en økende bevissthet rundt strategisk bruk av kapital som innsatsfaktor gjør at våre kunder stadig utfordrer oss på å anskaffe nye typer objekter. Samtidig opplever vi at mange som introduseres for operasjonell leie, overraskes over den økonomiske effekten.

Ta gjerne kontakt med en av oss, dersom du lurer på hvordan operasjonell leie kan levere verdi for din virksomhet.