iStock_000001095558SmallOperasjonell vs. finansiell leie


Operasjonell og finansiell leie representerer to forskjellige eierskapsformer; Operasjonell leie innebærer at utleier står som eier av utstyret, tar restverdi på utstyret, og tar det i retur etter utleieperiodens utløp. Ved bruk av finansielle låneprodukter, som leasing, kassakreditt og lån, står låntaker selv som eier av utstyret, og må bokføre investeringen i egen balanse.

Ved operasjonell leie holdes verdien av utstyret utenfor balansen i regnskapet, og leiekostnadene bokføres i sin helhet som direkte kostnader knyttet til bruk av utstyret.

Ved finansielle låneprodukter, tas utstyret inn i balansen, og virksomheten må selv administrere og allokere alle kostnader og avskrivninger knyttet til utstyret for å danne seg et korrekt bilde av totaløkonomien.

Med operasjonell leie får man i tillegg en ekstern fakturakontroll. Utleier, som eier utstyret, betaler fakturaene og kontrollerer at de er i overensstemmelse med inngåtte avtaler. Leietaker mottar periodiske leiefakturaer.