Valgfrihet

iStock_000001095558SmallHold mulighetene åpne


Finansiering gjennom
Lighthouse Finance AS kan være et godt alternativ i en sunn miks av finansieringsformer.

Mange selskap søker aktivt etter finansielle alternativer. De ser det som en viktig suksessfaktor å ha flere valgmuligheter, og være forberedt på raske forandringer – som ofte er vanskelige å forutse. Selskapene ønsker å ha en balansert og sunn miks av finansieringsformer, samtidig som de ønsker konkurranse mellom långiverne.

Finansiering via Lighthouse Finance AS er et supplement til banklån, obligasjoner, egenkapital (gevinst) og emisjon. Vi belaster ikke selskapets pantegrunnlag, noe som kan gi positive utslag på finansielle nøkkeltall og covenants.