Investeringer

iStock_000001095558SmallOperasjonell leie bedret lønnsomhet fra dag én


Produksjonsbedriften Bedriften AS produserer nisjeløsninger til shipping- og bilindustrien. Ordreinngangen er god, og deler av produksjonen automatisert. I det pågående arbeidet med å effektivisere produksjonen, vurderer ledelsen å anskaffe en ny industrirobot til 25 millioner kroner.


Roboten blir den dyreste maskinen selskapet eier, men selskapet spør seg hvor riktig det er å binde opp så mye kapital. Kapital er en viktig innsatsfaktor, og selskapet ønsker størst mulig samsvar i tid mellom utgifter og inntekter.

Hva er strategisk?

Selskapet vurderer derfor hva som er strategisk viktig med roboten. Konklusjonen er at roboten ikke er strategisk viktig i seg selv, men utelukkende et virkemiddel for å gjøre produksjonen raskere og mer kostnadseffektiv, slik at selskapets totaløkonomi blir bedre.

Derimot er det viktig at roboten fungerer optimalt, at nedetid for vedlikehold og reparasjoner er planlagt, og at man oppgraderer til en nyere og mer effektiv modell når det lønner seg.

I lys av dette finner ledelsen at eierskap i seg selv ikke er strategisk, men at et jevnt og forutsigbart kostnadsbilde knyttet til roboten er viktigere.

Bedriften AS velger å finansiere roboten med operasjonell leie, slik at selskapet drar nytte av høyere effektivitet fra dag én, uten negativ effekt på balansen. Samtidig gir operasjonell leie mulighet til å opprettholde kvalitet og funksjonalitet på driftsmiddelet over tid, blant annet gjennom bytteopsjoner.