Jevnere kontantstrøm

iStock_000001095558SmallHelseforetaket får mer forutsigbar kontantstrøm


Hos det norske helseforetaket er en ni år gammel CT-skanner, som opprinnelig kostet 8 millioner kroner, ute av drift grunnet et teknisk problem knyttet til slitasje. Ifølge leverandøren skulle maskinen vært inne til service året før, men den gangen ble service utsatt for å spare penger.

Nå er en betydelig reparasjon nødvendig for å holde skanneren i normal drift. En ytterligere oppgradering setter den i stand til å utføre undersøkelser raskere, samt å kommunisere bedre med journalsystemet. Begge deler representerer en besparelse knyttet til behandling og personalbruk som isolert sett forsvarer oppgraderingen i løpet av ett år.

Det akutte problemet er et godt bilde på et tilbakevendende problem helseforetaket opplever; utsatt vedlikehold fører til overraskende kostnader og dårligere totaløkonomi.

Myten om "gratis" utstyr

Medisinsk teknisk utstyr anskaffes gjennom investeringsbudsjettet, og oppleves som ”gratis” når det er ferdig avskrevet. Derfor vurderes det heller ikke hvor lenge det reelt sett lønner seg å beholde slikt utstyr.

Isolert sett vet man at jo eldre en CT-skanner blir, desto oftere ville det dukke opp tekniske problemer – eierskapskostnadene øker over tid. På et tidspunkt overstiger vedlikeholds- og merarbeidskostnadene knyttet til den gamle skanneren finansieringskostnadene på en ny.

Operasjonell leie


Ledelsen vurderer derfor operasjonell leie for å styre og finansiere medisinsk teknisk utstyr. Formålet er å få bedre kontroll på kontantstrømmen.

Ved å løfte utstyret over på operasjonelle leieavtaler, får helseforetaket jevne, forutsigbare kostnader. Forvaltningssystemet reduserer ikke planlagt nedetid til fordel for planlagt service.

En gjennomgang av de totale eierskapskostnadene for den aktuelle CT-skanneren viser også at det er rimeligere å avhende skanneren i et andrehåndsmarked og anskaffe en ny, finansiert med operasjonell leie, enn å bekoste vedlikehold og oppgraderinger. I tillegg gir en ny skanner raskere og mer nøyaktig behandling for pasientene.

Ledelsen ved helseforetaket velger derfor å benytte operasjonell leie som finansiering ved anskaffelser av medisinsk teknisk utstyr på lik linje med eierskap.