Lånerammer investeringer

iStock_000001095558SmallBedre rente med operasjonell leie


Finansdirektøren i konsulentselskapet Bedriften AS vet at selskapet ikke hadde markedets beste rente på hovedfinansieringen, et banklån på 200 millioner kroner. Banken knytter betingelsene til egenkapitalgraden, og for Bedriften AS mangler det 50 millioner kroner i egenkapital for å tilfredsstille bankens krav.

Forskjellen på rentesatsene er ett prosentpoeng, og belaster regnskapet med to millioner kroner hvert år.

Med selskapets årlige overskudd, vil det ta flere år før egenkapitalen er tilstrekkelig. Ytterligere låneopptak for å ekspandere eller effektivisere er heller ikke mulig.

Derfor vurderer ledelsen å redusere balansen gjennom sale-leaseback av eiendeler. Ved å benytte operasjonell leie, løftes eiendelene ut av balansen, og egenkapital frigjøres. Dersom verdier for mer enn 50 millioner kroner kan løftes over på operasjonelle leieavtaler, oppnår selskapet en betydelig rentebesparelse på hovedfinansieringen.

Positive effekter av leie

Selskapet går derfor gjennom eiendelene på jakt etter egnede objekter til å løfte over i operasjonelle leieavtaler.

Selskapet finner produksjonsutstyr, kontormaskiner, datautstyr, telefoni- og kommunikasjonsutstyr til en verdi av totalt 75 millioner kroner, som kunne løftes over i operasjonelle leieavtaler gjennom en sale-leaseback.

Selskapet løfter verdier for 70 millioner over på operasjonell leie. Ved å betale leie istedenfor avdrag og renter på disse eiendelene, oppnår selskapet viktige positive effekter:
Økt likviditet
Bedre nøkkeltall grunnet slankere balanse
Lavere rente på hovedfinansieringen
Armslag til å foreta ytterligere låneopptak uten at det påvirker renten