Oversikt over aktiva

iStock_000001095558Small

Bedre oversikt med ICE forvaltning


Entreprenøren Bedriften AS leverer byggeprosjekter over hele landet, og opplever et problem knyttet til administrasjon av datautstyret som benyttes på prosjektene. Selskapet bruker egen og innleid arbeidskraft på prosjekter av varierende størrelse, til forskjellige oppdragsgivere, over hele landet.


Ingeniørene bruker datautstyr til tegninger, beskrivelser, prosjektstyring og annet. Datautstyret må være tilgjengelig både for medarbeidere som er tilknyttet prosjektene fast, og for medarbeidere som gjør sporadisk arbeid.

Det er en stor utfordring å holde oversikt over utstyret, hvilken ytelse og programvare som er tilgjengelig på det, hvor det befinner seg, hvem som hadde det sist, og ikke minst fordele kostnadene til riktig bærer.

I tillegg tærer bruk i bygg og anleggsbransjen mer på en PC enn bruk i kontormiljø. Å sikre jevnlig utskiftning, samt forsvarlig og miljømessig avhending er også utfordrende.

Problemene de opplevde var blant annet:

  • Maskiner blir ikke funnet igjen

  • Selskapet kjøper flere maskiner enn nødvendig, fordi de ikke vet om ledige

  • Manglende kontroll på utskiftingstakt

  • Manglende tilbakelevering gjør at gamle maskiner beholdes, og brukeren

  • belaster supportavdelingen med to maskiner


Riktig å leie

På denne bakgrunn ønsker Bedriften AS å slippe ansvaret med eierskapet. De innser at det å forvalte datautstyret er ikke en del av deres kjernevirksomhet.

Det er også viktig at problemer med datautstyr potensielt forsinker ferdigstillelse av et bygg – hvis for eksempel manglende utskiftning fører til at en maskin bryter sammen på et avgjørende tidspunkt. Nedsiden ved dette kan være enorm for Bedriften AS.

ICE

Ved å benytte operasjonell leie, og å ta i bruk forvaltningssystemet ICE fullt ut, opplever selskapet å gå fra kaos til kontroll. ICE leverer rapporter om hvor alt utstyret befinner seg, maskin- og programvarenivå på alle maskiner, samt hvilket utstyr som er ledig til bruk andre steder. Dette gjør også kostnadsallokering mye enklere.

Videre får Bedriften AS nå løpende varsel når maskiner ”går ut på dato”, og skal byttes med en ny. Lighthouse Finance har et apparat som sørger for at maskinene blir tatt imot og avhendet på en forsvarlig måte.