Tilgang på kapital

iStock_000001095558SmallBedriften AS utnytter kapitalen bedre


Gjennom en periode med sterk vekst, investerer Bedriften AS i konsulenter og IKT-utstyr. Nytt produksjonsutstyr anskaffes for å øke inntjeningen gjennom å ta mindre trykkoppdrag ”in-house”. Ledelsen ser imidlertid at tidsforskyvningen mellom inntekter og kostnader presser likviditeten.

Selskapet har en strategi om å holde produksjons- og IKT-utstyret på et ”fast follower”-nivå. Målet er å drive mest mulig rasjonelt, og minst være på samme teknologinivå som partere og konkurrenter.

Ledelsen i Bedriften AS ser at det er i ferd med å bli vanskelig å opprettholde denne strategien. Selskapet står foran et betydelig utlegg for oppgradering og vedlikehold av produksjonsutstyret, og vurderer derfor alternativer til å eie utstyret selv.

Ny modell for finansiering

Operasjonell leie gir Bedriften AS en mulighet til å løfte betydelige verdier ut av balansen, og få et bedre sammenfall mellom påløpte utgifter og inntekter. Selskapet ser også muligheter til å benytte operasjonell leie som et langsiktig virkemiddel for å optimalisere selskapets kapitalbruk, gjennom å ha et mer strategisk forhold til hva selskapet skal eie og hva selskapet skal leie.

I forhold til den akutte situasjonen med produksjonsutstyret, foretar selskapet en sale-leaseback av både IKT- og produksjonsutstyr. Dette frigjør betydelig kapital, samtidig som strategien om utnyttelse av teknologi opprettholdes.