Privat sektor

iStock_000001095558SmallNår avkastningskravet er høyere enn rentenivået


Lønnsomme bedrifter ser med kritiske øyne på hvordan egenkapital benyttes, fordi det å bruke egenkapital på utstyr, betyr tap av midler til aktiviteter som skaper inntekter. For eksempel markedsføring og utvikling.

Teknologi er en sentral driver bak sunn økonomisk vekst og økt konkurransekraft. Smart bruk av teknologi utgjør grunnlaget for høyere effektivitet, bedre produkter og bedre resultater for mange norske virksomheter. Utfordringen med moderne teknologi, enten det dreier seg om IKT-utstyr, produksjonsutstyr eller andre typer hjelpemidler, er investeringsbehovet.

For å bedre avkastning og øke investeringsevnen, velger derfor mange å leie utstyr. Det har vært vanligst på kopimaskiner, hjemme-pc og biler, men i takt med at søkelyset settes på hvordan egenkapitalen utnyttes, øker omfanget av leie i alle segmenter av norsk næringsliv.

Lighthouse Finance AS har lang erfaring fra en rekke bransjer og sektorer i Norge. Listen nedenfor viser noe av bredden på våre leveranser. Erfaringen gjør oss trygge på at operasjonell leie er et velegnet virkemiddel for private virksomheter med ønske om å forbedre avkastningen på kapitalen.

På enkelte av eksemplene finnes en utdypende forklaring på hvordan operasjonell leie skaper verdi.