Fisk

fiskerier1Handlefrihet når kjøperen er der – og når kjøperen ikke er der


Det er ikke sikkert at den verste stormen blåser på havet. Kapital er i ferd med å bli en like viktig innsatsfaktor som råvare i norsk fiskerinæring. Derfor kan det lønne seg å tenke langsiktig på hvordan produksjonsutstyret er finansiert. Den samme produksjonslinjen som skaper verdier når fisken og kjøperen er der, blokkerer framtidig verdiskapning hvis den binder penger unødig.

Når du har bestemt deg for hvilket utstyr du skal ha, kan Lighthouse Finance AS finansiere det med operasjonell leie. Da blir leiebeløpet en ren driftskostnad, uten at produksjonsutstyret inngår som anleggsmiddel og gjeld i balansen. Du har de samme rettigheter i forhold til bruk av utstyret som for en annen leasingavtale.

De fleste typer land- og sjøbasert produksjonsutstyr kan finansieres med operasjonell leie, og Lighthouse Finance AS har finansiert utstyr til fiskerier og oppdrettsanlegg over hele landet.

Vår erfaring er at handlefrihet og langsiktighet betyr mer enn kortsiktig fokus på lønnsomhet, særlig for en næring med hjørnesteinsbedrifter langs hele vår langstrakte kyst.

For mer informasjon, ta kontakt.