Næringsmiddel

iStock_000001095558SmallØkende endringstakt krever riktig finansiering


Næringsmiddelindustrien har opplevd en rivende utvikling de siste tiårene, og behovet for å mestre kostbare endringskrav har for lengst blitt en suksessfaktor.

Å ha en korrekt balanse i forhold til strukturen i selskapet, kan være en utfordring i en bransje preget av endring og konsolidering. Det å ha en riktig balanse, har nøkkeltallseffekter, og operasjonell leie er et viktig virkemiddel i verktøykassa for å tilrettelegge for en riktig balanse.

Endringene i næringsmiddelindustrien er mange, og initieres fra svært forskjellig hold. På den ene siden stiller myndighetene krav til alt fra sporbarhet og miljø, både lokalt og gjennom direktiver fra EU. Samtidig stiller forbrukerne krav rundt informasjon og presentasjon og forpakning. Konsollideringen i markedet gjør at krav fra færre kjøpere veier stadig tyngre.

Når det samtidig er et stadig økende press på marginer, blir det ekstremt viktig å ha økonomisk handlekraft til å gjennomføre endringer fortløpende. Mange anlegg trenger investeringer for å bedre effektiviteten.

Det er kostbart å tilpasse eller bytte ut produksjonsutstyr. Kanskje må produksjonslinjen, som i utgangspunktet skulle skrives ned over 8 år, bygges om for å støtte F-pack eller D-pack. En produksjonslinje som tidligere hadde en levetid på 6-7 år, varer i dag kanskje bare i 3-4 år.

Med de nye tidsperspektivene er operasjonell leie et stadig viktigere virkemiddel, for å føre driftsmessige tilpasninger som driftskostnader i stedet for å bygge balanse.

For mer informasjon, ta kontakt.