Visjon

Understand the client, deliver value driven solutions.

Honor performance and respect the individual.

Utgangspunktet for vår visjon er at vi fokuserer på å jobbe med verdiskapning for våre klienter. For å skape denne verdien er vi avhengig av kompetente og motiverte medarbeidere.

For at Lighthouse Finance AS som selskap skal kunne utvikle seg som en attraktiv partner for sine klienter, er det viktig at selskapet og de ansatte utvikles i tråd med klientenes mulighet og utfordringer. Dette har vi oppsummert i et kort og konsist budskap for å på en tydelig måte uttrykke våre viktigste suksessfaktorer.